Tiedote ja vetoomus seurakunnille

Kirkkohallituksen täysistunto myönsi yhdistyksellemme hiippakunnallisen kolehdin suomenkielisissä seurakunnissa rukoussunnuntaina 9.5.2021:

Kristillisen spirituaaliteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta.

Nyt poikkeusoloissa tämä kolehti jää perusmuodossaan keräämättä ja olemme tiukan paikan edessä jo toista vuotta peräkkäin. Yhdistyksemme rahoitus koostuu pääasiassa kolehtituotoista, jäsenmaksuista ja koulutustuotoista. Kolehdin osuus on viime vuosina vastannut yli 60% yhdistyksen vuosituloista.

Hiljaisuuden Ystävät ry:lle myönnetty rahankeräyslupa mahdollistaa keräyksen järjestämisen kolehdin tarkoitukseen. Keräysluvan tiedot löytyvät myös tämän sivun lopusta. Pyydämme teitä ystävällisesti liittämään tiedon rahankeräyksestä striimattujen jumalanpalvelusten yhteyteen.

Voitte myös jakaa jumalanpalveluksessa linkin lahjoitussivullemme: https://www.hiljaisuudenystavat.fi/lahjoita/

Pyydämme teitä myös harkitsemaan, voisiko seurakuntanne:

1.Liittyä Hiljaisuuden Ystävät ry:n yhteisöjäseneksi?
Jäsenyyden hinta on 150€ vuodessa ja sillä saa jäsenalennuksen yhdistyksen koulutuksiin sekä kolme kappaletta kutakin Hiljaisuuden Ystävät -lehden numeroa.

2.Kerätä yhdistyksellemme ylimääräisen kolehdin poikkeusajan päätyttyä?

Yhdistyksemme toimintaan kuuluu perinteisen retriitinohjaajakoulutuksen lisäksi monet muut hengellisen ohjauksen koulutukset, jotka on suunnattu niin seurakuntien työntekijöille kuin vapaaehtoisille. Tämän lisäksi tuemme seurakuntia muun muassa erilaisin vierailuin ja koulutuksin sekä nettisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa jaettavien hiljentymistä tukevien materiaalien avulla.

Hiljaisuuden ystävällisin terveisin, kiitos!


KERÄYSLUPA:
RA/2020/426

Lupa on voimassa 4.5.2020 alkaen toistaiseksi. Luvan on myöntänyt Poliisihallitus 16.4.2020.

Kerätyt varat käytetään Kristillisen spirituaaliteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta.

Keräyksen tuotolla katetaan kristillisen spirituaaliteetin vaalimisesta aiheutuvia kuluja (mm. henkilöstö-, majoitus- ja viestintäkustannuksia).

Keräystili: FI25 5780 3861 9029 70, OKOYFIHH

Hiljaisuuden Ystävät ry.
Tikkupolku 1
49460 Hamina