Vetoomus seurakunnille

Kirkkohallituksen täysistunto myönsi yhdistyksellemme hiippakunnallisen kolehdin suomenkielisissä seurakunnissa rukoussunnuntaina 22.5.2022:

Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta hengellisen elämän vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa.

Yhdistyksemme rahoitus koostuu pääasiassa kolehtituotoista, jäsenmaksuista ja koulutustuotoista. Kolehdin osuus on aiempina vuosina vastannut yli 60% yhdistyksen vuosituloista, mutta pandemia-aika vaikutti tilanteeseen meilläkin.

Pyydämme teitä harkitsemaan, voisiko seurakuntanne:

1.Liittyä Hiljaisuuden Ystävät ry:n yhteisöjäseneksi?
Jäsenyyden hinta on 150€ vuodessa ja sillä saa jäsenalennuksen yhdistyksen koulutuksiin sekä kolme kappaletta kutakin Hiljaisuuden Ystävät -lehden numeroa. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden laadukas sisältö on saanut kiitosta. Pidämme esillä hiljaisuuden viljelyn aiheita, ihmisiä ja paikkoja.

2.Kerätä yhdistyksellemme ylimääräisen kolehdin?

Yhdistyksemme toimintaan kuuluu perinteisen retriitinohjaajakoulutuksen lisäksi monet muut hengellisen ohjauksen koulutukset, jotka on suunnattu niin seurakuntien työntekijöille kuin vapaaehtoisille. Tämän lisäksi tuemme seurakuntia muun muassa erilaisin vierailuin ja koulutuksin sekä nettisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa jaettavien hiljentymistä tukevien materiaalien avulla.

Hiljaisuuden Ystävät ry:lle myönnetty rahankeräyslupa mahdollistaa keräyksen järjestämisen kolehdin tarkoitukseen. Pyydämme teitä ystävällisesti liittämään tiedon rahankeräyksestä striimattujen jumalanpalvelusten yhteyteen.

Voitte myös jakaa jumalanpalveluksessa linkin lahjoitussivullemme: https://www.hiljaisuudenystavat.fi/lahjoita/

Hiljaisuuden ystävällisin terveisin, kiitos!