Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

Meditatiivisen valokuvauksen perusteet 2023-2024 (8 op)

16.10.23 - 19.09.24

Meditatiivisen valokuvauksen ohjaamisen perusteet -koulutus johdattaa meditatiivisen, läsnä olevan valokuvauksen teoriaan ja käytäntöön seurakuntatyön näkökulmasta. Meditatiivinen valokuvaus yhdistää myötätuntoisen katseen, läsnäolon ja aistien harjoittamisen hengellisen katselemisen perinteeseen. Apuvälineenä käytetään kameraa. Meditatiivisen valokuvauksen perusteet tuottaa osaamista soveltaa menetelmää eri-ikäisten ryhmien ohjaamisessa, valokuvaretriiteissä, sielunhoidossa, työyhteisön kehittämisessä ja mentoroinnissa osana omaa perustehtävää. Menetelmässä liitytään hiljaisuuden viljelyyn ja mystiikan teologiaan, jossa olennaista on kokemus ja vastaanottavainen sisäinen tila. Opiskelu ei edellytetä harrastuneisuutta valokuvaukseen.

Aika ja paikka: 1. jakso 16.–18.10.2023, 2. lähijakso 23.–25.4.2024, 3. lähijakso 17.–19.9.2024. Lähijaksojen paikka: Poitsilan kartano, Hamina. Lisäksi verkkotapaamiset 4.12.2023, 23.1. ja 2.4.2024.

Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022 (voit kysyä vapaita paikkoja myös myöhemmin, 0500-500520)

Ilmoittautumislinkki: https://form.jotform.com/221185826437359

Osaamistavoitteet:

Osallistuja…

  • tuntee meditatiivisen valokuvauksen lähtökohdat ja keskeiset periaatteet
  • tiedostaa katseen merkityksen ihmisen varhaisessa vuorovaikutuksessa ja aikuisuudessa
  • tiedostaa oman katseensa vaikutuksia hyvän työilmapiirin kehittämisessä
  • tunnistaa tunteiden ja piilotajuisen vaikutuksia osana havaintokokemusta
  • osaa havainnoida osallisuutta ja syrjään jäämistä omassa työyhteisössään ja työtehtävissään
  • osaa hyödyntää laaja-alaisesti meditatiivisen valokuvauksen mahdollisuuksia omassa elämässään ja työssään
  • luo uudenlaista kristillisestä spiritualiteetista ammentavaa, valokuvausta apuvälineenä käyttävää kohtaavaa toimintaa eri-ikäisten seurakuntalaisten parissa
  • sitoutuu meditatiivisen valokuvauksen eettisiin periaatteisiin.

​​Koulutus on työelämälähtöistä prosessikoulutusta, se kestää vuoden ja se jakautuu kahdelle kalenterivuodelle. Koulutus rakentuu kolmesta lähijaksosta ja kolmesta verkkotapaamisesta. Tapaamisten välissä osallistuja kokeilee meditatiivisen valokuvauksen harjoituksia omassa elämässään ja työssään. Osallistuja tallettaa kuviaan ja reflektoi kokemaansa oppimispäiväkirjaan.

Koulutuksessa hyödynnetään materiaalia ja harjoituksia teoksesta Johanna Tanska, Juha Tanska: Lempeä linssi. Valokuvaus tienä läsnäoloon. Kirjapaja 2020.

Kieli: Suomi

Osallistumismaksu: 190 €/lähijakso, yht. 570 €. Hiljaisuuden Ystävien ja yhteisöjäsenten työntekijöille yht. 520 €

Täysihoito: 185 €/lähijakso (1 hh talon liinavaattein).

Muut kustannukset: 50 €:n materiaalimaksu

Tiedustelut kustannuksista: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi, tai Susanna Erätuli +358 500 500 520.

Tiedustelut sisällöstä: juha.tanska@hiljaisuudenystavat.fi, 045 343 0200

Järjestäjä: Hiljaisuuden Ystävät ry, www.hiljaisuudenystavat.fi

Tapahtumapaikka

Poitsilan kartano
Tikkupolku 1
Hamina, Suomi

Järjestäjä

Hiljaisuuden Ystävät ry
Puhelin:
+358453430200
Kotisivu:
www.hiljaisuudenystavat.fi