Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

Henkisesti ja hengellisesti hyvinvoiva työyhteisö 2023-2024 (10 op)

25.09.23 - 31.05.24

​​​Henkisesti ja hengellisesti hyvinvoiva työyhteisö on Kirkon johtamisen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli, joka syventää johtamisosaamista. Se tuottaa osaamista seurakunnan johtamistehtävissä työskenteleville erityisesti henkiseen ja hengelliseen hyvinvointiin ja spiritualiteettiin. Koulutus on tarkoitettu kaikille kokonaisjohtamisen ja lähijohtamisen tehtävissä työskenteleville. (JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli.)

Aika ja paikka: 1. jakso 25.–27.9.2023 Kirkon koulutuskeskus; 2. jakso 27. – 29.11.2023 retriittinä. 3. ja 4. jakso keväällä 2024 Kirkon koulutuskeskuksessa.

Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022 (voit kysyä vapaita paikkoja myös myöhemmin, 0500-500520)

Ilmoittautumis-/hakulinkki: https://form.jotform.com/221184095029353

Osaamistavoitteet:

​Osallistuja…

  • osaa jäsentää hengellisyyden merkityksen osaksi organisaatiokulttuuria ja hyvinvoivaa työyhteisöä
  • osaa havainnoida ja tunnistaa ilmiöitä ja toimintakulttuurin piirteitä, jotka vahvistavat tai heikentävät henkistä ja hengellistä työhyvinvointia
  • osaa edistää henkistä ja hengellistä työhyvinvointia kehittävää vuorovaikutusta, ilmapiiriä sekä toimintatapoja
  • osaa arvioida työhyvinvoinnin ja hengellisyyden yhteisvaikutuksia henkilöstössä, organisaation rakenteissa ja toimintaympäristössä
  • osaa integroida erilaisia hengellisiä näkemyksiä yhteisen päämäärän palvelukseen ja osaa kehittää työyhteisön henkistä ja hengellistä hyvinvointia.

​​Koulutus on työelämälähtöistä prosessikoulutusta. Se kestää noin puoli vuotta ja jakautuu kahdelle kalenterivuodelle. Koulutus muodostuu syksyllä 2023 teemaan orientoivasta, keskeisiä käsitteitä ja viitekehystä ja työskentelytapoja selventävästä ensimmäisestä koulutusjaksosta ja retriittijaksosta sekä kahdesta keväälle 2024 sijoittuvasta lähikoulutusjaksosta. Kukin jakso kestää kolme päivää ja retriittiä lukuun ottamatta ne järjestetään Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä. Koulutus toteutetaan ensisijaisesti lähikoulutuksena ja siihen liittyy vahva painotus kytkeä oma työn arki ja koko työyhteisö mukaan toteuttamalla esimerkiksi joitakin harjoituksia ja tehtäviä käytännössä yhdessä heidän kanssaan. Osallistujien oman hengellisen hyvinvoinnin tueksi koulutukseen liittyy yksi retriittijakso sekä mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun.

Koulutuksen aikana osallistujat toteuttavat kehittämistehtävänä oman työnsä käytäntöön soveltuvia hengellistä ja henkistä hyvinvointia vahvistavia käytännön työskentelyitä oman työyhteisönsä kanssa. Kehittämistehtävään sisältyvistä kokeiluista laaditaan raportti, joka sisältää toiminnan kuvauksen, sekä kirjallisuuteen ja omiin havaintoihin perustuvan reflektion.

Kirjallisuutta:

  1. Laszlo Zsnolnai and Bernadette Flanagan (eds.): The Routledge International Handbook of Spirituality in Society and the Professions (Routledge 2020).
  2. Judy Neal (ed.): Handbook of Faith and Spirituality in the Workpalce: Emergin Research and Practice (Springer 2012)
  3. Marjaana Kanerva – Juha Tanska (toim.): Työ ja henki. Avaimia henkiseen ja hengelliseen työhyvinvointiin (Kirjapaja 2015).

Jaksojen välillä on mahdollisuus vapaavalintaiseen henkilökohtaiseen ohjaukseen oman johtamisroolin ja johtamistyön kehittämiseksi.

Koulutuksen järjestäjänä on Hiljaisuuden ystävät ry. Yhteistyökumppanina on Kirkon tutkimus ja koulutus. Koulutuksen vastuuhenkilöitä ovat Juha Tanska (toiminnanjohtaja Hiljaisuuden ystävät), ja Terttu Malo (johtamiskouluttaja Kirkon tutkimus ja koulutus). Lisätietoja koulutuksen sisällöistä antavat koulutuksen vastuuhenkilöt.

Kieli: Suomi

Osallistumismaksu: 205 € /jakso

Täysihoito: 1. Jakso 208 €; 2. jakso 246 €, 3. ja 4. jakso molemmat 208 €.

Kustannusten ja laskutuksen lisätiedot:
Hiljaisuuden Ystävät ry:n henkilö- ja yhteisöjäsenet saavat osallistumismaksusta 10 %:n alennuksen. Pelkkä ateriamaksu lähijaksoilla 1, 3 ja 4 on 42 €. Lähijakso 2 on retriitti. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tiedustelut kustannuksista ja laskutuksesta:
toimisto@hiljaisuudenystavat.fi, tai Susanna Erätuli, 0500 500 520, susanna.eratuli@hiljaisuudenystavat.fi.

Tiedustelut sisällöstä:
Juha Tanska, juha.tanska@hiljaisuudenystavat.fi, 045 343 0200

Tiedustelut käytännön järjestelyistä: kurssisihteeri Ulla Pyykkö, ulla.pyykko@evl.fi

Linkki kotisivulle: https://www.hiljaisuudenystavat.fi

Aineistoa: https://teologia.fi/2019/02/spiritualiteetti-tyoeelaemaessae-on-suuremman-tarkoituksen-etsimistae/

Toteuttaja: Hiljaisuuden Ystävät ry

Yhteistyökumppanit: Kirkon tutkimus ja koulutus

Tapahtumapaikka

Kirkon koulutuskeskus
Järvenpääntie 640
Järvenpää, 04400
Puhelin:
040 1425176
Näytä Tapahtumapaikka WWW-sivusto

Järjestäjät

Hiljaisuuden Ystävät ry
Kirkon tutkimus ja koulutus