Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Henkisesti ja hengellisesti hyvinvoiva työyhteisö 2022-2023 (10 op)

17.10.22 klo 08:00 - 31.05.23 klo 17:00

JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli.

Henkisesti ja hengellisesti hyvinvoiva työyhteisö on Kirkon johtamisen erityiskoulutuksen valinnainen johtamisosaamista syventävä moduuli. Se tuottaa osaamista seurakunnan johtamistehtävissä työskenteleville erityisesti henkiseen ja hengelliseen hyvinvointiin ja spiritualiteettiin. Koulutus on tarkoitettu kaikille kokonaisjohtamisen ja lähijohtamisen tehtävissä työskenteleville.

Aika ja paikka:
1. jakso 17.-19.10.2022 Kirkon koulutuskeskus; 2. jakso 28.-30.11.2022 retriittinä AitO:n kurssikeskuksessa. 3. ja 4. jakso keväällä 2023 Kirkon koulutuskeskuksessa, päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021 (voit kysyä vapaita paikkoja myös myöhemmin)

Ilmoittautumislinkki: https://form.jotform.com/211192431801343

Ilmoittautumisen lisätiedot: Ryhmään mahtuu enintään 24 osallistujaa.

Osaamistavoitteet:

Osallistuja

  • osaa jäsentää hengellisyyden merkityksen osaksi organisaatiokulttuuria ja hyvinvoivaa työyhteisöä
  • osaa havainnoida ja tunnistaa ilmiöitä ja toimintakulttuurin piirteitä, jotka vahvistavat tai heikentävät henkistä ja hengellistä työhyvinvointia
  • osaa edistää henkistä ja hengellistä työhyvinvointia kehittävää vuorovaikutusta, ilmapiiriä sekä toimintatapoja
  • osaa arvioida työhyvinvoinnin ja hengellisyyden yhteisvaikutuksia henkilöstössä, organisaation rakenteissa ja toimintaympäristössä
  • osaa integroida erilaisia hengellisiä näkemyksiä yhteisen päämäärän palvelukseen ja
    osaa kehittää työyhteisön henkistä ja hengellistä hyvinvointia.

Lisätietoja:

Koulutus on työelämälähtöistä prosessikoulutusta, se kestää noin puoli vuotta ja se jakautuu kahdelle kalenterivuodelle. Koulutus muodostuu syksyllä 2022 teemaan orientoivasta, keskeisiä käsitteitä ja viitekehystä ja työskentelytapoja selventävästä ensimmäisestä koulutusjaksosta ja retriittijaksosta, sekä kahdesta keväälle 2023 sijoittuvasta lähikoulutusjaksosta. Kukin jakso kestää kolme päivää ja retriittiä lukuun ottamatta ne järjestetään Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä. Koulutus toteutetaan ensisijaisesti lähikoulutuksena ja siihen liittyy vahva painotus kytkeä oma työn arki ja koko työyhteisö mukaan toteuttamalla esimerkiksi joitakin harjoituksia ja tehtäviä toteutettavaksi käytännössä yhdessä heidän kanssaan. Osallistujien oman hengellisen hyvinvoinnin tueksi koulutukseen liittyy yksi retriittijakso sekä mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun.

Koulutuksen aikana osallistujat toteuttavat kehittämistehtävänä oman työnsä käytäntöön soveltuvia hengellistä ja henkistä hyvinvointia vahvistavia käytännön työskentelyitä oman työyhteisönsä kanssa. Kehittämistehtävään sisältyvistä kokeiluista laaditaan raportti, joka sisältää toiminnan kuvauksen ja kirjallisuuteen sekä omiin havaintoihin perustuvan reflektion. Luettelo suositeltavasta oheiskirjallisuudesta sisältyy aineistoon.

Jaksojen välillä on mahdollisuus myös vapaavalintaiseen henkilökohtaiseen ohjaukseen oman johtamisroolin ja johtamistyön kehittämiseksi.

Koulutuksen järjestäjänä on Hiljaisuuden ystävät ry. Yhteistyökumppanina on Kirkon koulutuskeskus. Koulutuksen vastuuhenkilöitä ovat Juha Tanska (toiminnanjohtaja Hiljaisuuden ystävät), Juhani Holma (jumalanpalveluselämän kouluttaja Kirkon koulutuskeskus) ja Terttu Malo (johtamiskouluttaja Kirkon koulutuskeskus). Lisätietoja koulutuksen sisällöistä antavat koulutuksen vastuuhenkilöt ja käytännön järjestelyistä kurssisihteeri Ulla Pyykkö.

Kieli: Suomi

Osallistumismaksu: 185 € /jakso

Täysihoito: 1. Jakso 198 €; 2. jakso 230; 3. ja 4. jakso 198 €. Pelkkä ateriamaksu lähijaksoilla 1, 3 ja 4 on 42 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Kustannusten lisätiedot: Hiljaisuuden Ystävät ry:n henkilö- ja yhteisöjäsenet saavat osallistumismaksusta 10 %:n alennuksen.

Tiedustelut kustannuksista: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi, 045 343 0200

Tiedustelut sisältö: Juha Tanska, juha.tanska@hiljaisuudenystavat,fi, 045 343 0200

Aineistoa:
https://teologia.fi/2019/02/spiritualiteetti-tyoeelaemaessae-on-suuremman-tarkoituksen-etsimistae/

Toteuttaja:
Hiljaisuuden Ystävät ry

Yhteistyökumppanit:
Kirkon koulutuskeskus

Järjestäjät

Kirkon koulutuskeskus
Hiljaisuuden Ystävät ry