Strategia

Hiljaisuuden Ystävät ry:n strategia 2022-2024

Perustehtävä:

Hiljaisuuden Ystävät ry vaalii kristillistä spiritualiteettia ja lähimmäisenrakkautta tässä ajassa.

Arvot:

Arvojemme ytimessä on inkarnaation, kolmiyhteisen Jumalan ihmiseksi tulemisen salaisuus.

  • Myötätunto
  • Ilo
  • Yhteisöllisyys
  • Ystävyys luomakunnan kanssa

Visio v. 2024

Hiljaisuuden Ystävät ry on koti tässä ajassa kristillistä rukoushiljaisuutta, luomakunnan eheyttä ja lähimmäisenrakkautta vaaliville ihmisille ja yhteisöille.

Miten toteutamme:

1. Koulutamme kristillisen spiritualiteetin ohjaajia tämän ajan hengellisille etsijöille.

2. Harjoitamme julkaisutoimintaa.

3. Edistämme rukoushiljaisuutta, kulttuuria ja ekologista kestävyyttä vaalivaa yhteisöelämää eri muodoissaan.

4. Edistämme kristillistä diakoniaa, sillä jumalanpalvelus jatkuu arjessa ihmisten ja luomakunnan palvelemisena. Strategian vuosikohtainen painopisteiden asettelu ja arviointi tapahtuvat toimintasuunnitelman ja -kertomuksen laatimisen yhteydessä.