Strategia

Hiljaisuuden Ystävät ry:n strategia 2016-2020

Perustehtävä:

Hiljaisuuden Ystävät ry vaalii kristillistä spiritualiteettia tässä ajassa.

Arvot:

– Usko Kolmiyhteisen Jumalan läsnäoloon

– Vieraanvaraisuus

– Luotettavuus

– Ystävyys luomakunnan kanssa

Visio v. 2020

Kristillinen rukoushiljaisuus on kirkossa ja yhteiskunnassa tutumpaa kuin tänään.

Miten toteutamme:

1. Vahvistamme hengellistä ohjausta osana kirkon elämää.

2. Vahvistamme yksityisen rukouselämän ja jumalanpalveluksen vuorovaikutusta.

3. Kehitämme malleja tarjota rukoushiljaisuutta vastaukseksi hengelliseen etsintään.

Strategian yksityiskohtainen toteutus ja arviointi tapahtuvat vuosittain toimintasuunnitelman ja -kertomuksen laatimisen yhteydessä.