Hiljaisen huoneen jumalanpalvelus

Tervetuloa hiljaiseen huoneeseen – tervetuloa hiljaiseen jumalanpalvelukseen

Jumalanpalvelusta vietetään yhdessä.
Julkinen jumalanpalvelus on Jumalan kansan juhla.

Joskus on paikallaan hiljentyä yksin tai yhdessä muiden kanssa. Tätä varten monissa tilaisuuksissa ja instituutioissa on hiljaisia huoneita.

Tämä hiljaisen huoneen jumalanpalvelus on luotu Suomen kirkon pappisliiton Papiston päivien 100-vuotisjuhlia varten, mutta sitä voit käyttää sitä muulloinkin omaan hiljentymiseesi tai käydä eri kohdat numerojärjestyksessä läpi, jolloin hiljentyminen seuraa sanajumalanpalveluksen rakennetta.

Siunatkoon sinua kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki pyhällä läsnäolollaan.

  1. Johdantosanat ja alkusiunaus
  2. Alkuvirsi
  3. Rippi
  4. Sana
  5. Uskontunnustus
  6. Rukous
  7. Siunaus ja lähettäminen