Mitä on hengellinen ohjaus?

Mikä saa etsimään hengellistä ohjusta? ”Elin jonkinlaista muutosvaihetta ja huomasin kaipaavani jotenkin syvemmälle elämässäni.” ”Hengelliset kokemukset olivat jotenkin hämmentäviä ja halusin puhua niistä jollekin, joka ymmärtää.” ”Minusta tuntui, että uskoni hiipui ja Jumala katosi kokonaan maisemasta. En ymmärtänyt itseäni ja tällaista uskon pimeän kokemusta.” Tässä vain joitakin kokemuksia, jotka ovat johdattaneet hengelliseen ohjakseen. Pohjimmiltaan lienee kyse ihmisen syvästä kaipauksesta kohdata itsensä ja Jumala syvemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Tällä polulla voi hengellinen matkakumppani tai hengellinen ohjaaja olla oivallinen kumppani. Miksi?

Hengellinen ohjaaja ei ole opettaja, tietäjä, guru eikä Raamatun selittäjä vaan enemmänkin kätilö ja tilan raivaaja. Hengellinen ohjaaja ei pyri vaikuttamaan ohjattavansa elämään vaan tekee tilaa sille, että Jumala saa toimia ja vaikuttaa. Vanhastaan sanotaankin, että prosessin varsinainen ohjaaja on Pyhä Henki. Hengellisessä ohjauksessa on kyse kuuntelevan ja katselevan tilan luomisesta Jumala ja ihmisen väliselle vuoropuhelulle. Siinä kumppani auttaa ”vaeltajaa” pysähtymään ja kuuntelemaan Jumalan hiljaista puhuttelua oman elämän keskellä. Ihmettelyn ja katselun kohteena voi olla sekä koko inhimillinen elämä että Raamatun kertomukset, jotka alkavat käydä vuoropuhelua keskenään. Tällainen tila auttaa vaeltajaa tulemaan vähitellen tietoiseksi omasta sisäisestä prosessistaan, siitä, mitä hänessä tapahtuu ja mihin Jumala häntä kutsuu.

Mitä hengellinen ohjaus käytännössä sitten on? Se voi olla ryhmämuotoista, jolloin ryhmän jäsenet mietiskelevät tiettyä Raamatun kohtaa kokoontumisten välillä ja ryhmässä asettuvat kuuntelemaan toistensa kertomuksia ilman kommentointia. Henkilökohtaisissa neljän päivän ja pidemmissä kahdeksan päivän ignatiaanisissa retriiteissä vaeltaja mietiskelee 3-4 kertaa päivässä tunnin ajan ja tapaa ohjaajaansa kerran päivässä. Arkiretriiteissä sama toteutuu arjen keskellä ja ohjaajaa tavaten kerran viikossa. Henkilökohtaisessa ohjauksessa sovitaan prosessin kestosta ja rytmistä yhdessä, usein tapaaminen on noin kerran kuussa tunnin ajan. Hengellisen ohjauksen menetelmät voivat vaihdella riippuen koulutuksesta, jonka ohjaaja on saanut.

”Kohti aitoa todellista itseä. Kristuksen rakastavien kasvojen valossa. Jumalan hengityksen varaan.”