Luontohengellisyys

Kun mietit kokemuksia, jotka ovat olleet Sinulle henkisesti tai hengellisesti erityisen merkittäviä, mikä merkitys luonnolla on ollut niissä?

Englannin sana ”spiritual” on kätevä, mutta vaikeasti suomennettava. Se on enemmän kuin ”henkinen” mutta vähemmän kuin ”uskonnollinen”. Jos sen suomentaa sanalla ”hengellinen”, on seurauksena ongelmia siksi, että moni ihminen kuvaa itselleen tärkeitä kokemuksia ennemmin muilla sanoilla. Järven katselu saunan kuistilta on lukuisille suomalaisille ”spiritual” kokemus, jossain henkisen ja hengellisen välimaastossa.

Suomalaisille luonto on laajasti henkisten ja hengellisten kokemusten näyttämö. Vanha ”Metsä kirkkoni olla saa” -perinne kuvastaa tätä. Luonnon kautta on koettu yhteyttä itseä suuremman kanssa. Surut ovat saaneet lohdutusta metsässä ja veden äärellä. Ilo vahvistuu luonnonkauneudesta.

Kristinuskon näkökulmasta kyse on siitä, että Jumala toimii luomakuntansa kautta. Kun ihminen on kuullut Jumalan erityistä ilmoitusta Raamatun ja puhutun sanan kautta, tämä vaikuttaa myös hänen luontokokemuksiinsa. ”Luonnon kauneus on Kristuksen hellä hymy aineen välityksellä”, tulkitsi eräs pyhimys. Luonnolla on arvo itsessään, mutta Jumala myös tuottaa monenlaista hyvää sen välityksellä. Joskus Hän käyttää välineenään myös pelottavia luonnonilmiöitä.

Luonnolla on yllättävänkin keskeinen merkitys hiljaisuuden viljelyssä ja monenlaisessa muussa seurakuntien toiminnassa. Millaista olisi viettää retriitti ikkunattomassa kellarissa? Metsän keskelle tai veden rannalle pystytetty risti löytyy käytännössä joka paikkakunnalta. Laajemmin tarkasteltuna luonto tarjoaa kaiken edellytyksen elämällemme. Jo Luther totesi, että yhdestäkään Isä meidän -rukouksesta ei selvittäisi ilman happea.

Luonnon hengellinen merkitys kutsuu suoraan ympäristönsuojeluun. Meidän on tunnistettava ja tunnustettava vauriot, joita elämäntavallamme tuotamme ekosysteemeille ja vahingoitamme samalla myös itseämme ja jopa suhdettamme elämän Luojaan. Uskonnollinen vakaumus voi olla vahva tukipilari taistelussa heikoimpien ja luomakunnan puolesta, mutta tämä vaatii havahtumista ja toimia kärsimyksen lievittämiseksi. Vaikeinta on nähdä ja myöntää oma osuus epäoikeudenmukaisiin toimintatapoihin. Luontohengellisyys haastaa elämäntapaamme ja tekojamme.

Nykymaailman monien ahdistuksen aiheiden keskeltä hiljaisuuden liike kutsuu ihmisiä hengellisyyteen luonnon keskellä. Armon kautta voi löytyä parannuksen ja rauhan tie. Linnut palaavat järvelle, joka ennen oli saastunut.

 

Panu Pihkala