Hoitava hiljaisuus

Useimmat meistä elävät jatkuvasti monenlaisten äänten ja jopa lievän melun keskellä.
Emme yleensä edes huomaa tätä tilaamme, ennen kuin tulemme jostakin syystä siitä tietoiseksi. Jatkuvan melun keskellä ihminen väsyy jopa huomaamattaan. Vaikka emme itse melua havaitse, kehoamme se rasittaa.

Eikä ainoastaan ympäristö, vaan myös mieli voi olla hyvin täysi. On paljon muistettavaa, huolehdittavaa ja tarpeellista , vaativaa tehtävää. Pitkään jatkunut henkinen kuormitus vaikeuttaa lopulta lepäämistä ja sekoittaa ehkä unirytmiä. Väsyneen mielen rauhoittamiseen voi olla vaikeaa löytää sopivia, hyviä keinoja.

Hiljaisuuden voi kuitenkin löytää ystäväkseen: suorittamattomuuden levon ja rauhan ja hiljaisuuden tarjoaman tilan ajatuksille ja rukoukselle. Kun tätä hiljaisuuden ystävyyttä alkaa löytää, oivaltaa ja käyttää, alkaa se luoda ja rakentaa sisäistä tilaa. Opimme hiljentymällä löytämään keinoja liiallisen vauhdin ja vaatimusten katkaisuun, sisäistä aikaa ja tilaa ympärillemme. Ulkoinen ja sisäinen melu lakkaavat hallitsemasta koko olemustamme. Silloin alkaa myös tehdä sisäistä matkaa kohti jonkun olennaisen löytymistä.

Meistä suomalaisista sanotaan, että me osaamme vaieta kaikilla kielillä. Toisista tämä piirre on osaamattomuutta ja metsäläisyyttä, toisista taas vaikenemisen taidon hallinta on tilan antamista, levollista kuuntelemisen kykyä ja uskallusta. Tällä tiellä voi jokainen tehdä löytöjä ja tutustua siihen todellisuuteen, joka avautuu kuuntelemalla hiljaa itseään, toisia ja Jumalaa.

Puhelias ei muutu vaiteliaaksi eikä vaitelias muutu puheliaaksi. Jokainen saa pysyä rauhassa omassa persoonassaan. Hiljaisuudesta voi kuitenkin nauttia niin puhelias kuin vaitelias. Sitä voi viljellä pieninä saarekkeina tai pidempinä taipaleina tarpeen ja elämäntilanteen mukaan.

Hiljaisuuden Ystävät ry on tehnyt työtä hiljaisuuden retriitin ja hiljaisen rukouksen puolesta jo vuosikymmeniä. Me luotamme edelleen, että Jumala on läsnä sinun elämässäsi ja Hänen rakastavalle läsnäololleen voi luottavasti avautua.

Uskaltaudu sinäkin hiljaisuuden suomaan lempeään ja kunnioittavaan tilaan.