Hallitus ja vuosikokous

Liite 1 HYS 2018 tilinpäätös ja lausuntoYhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

Hallituksen puheenjohtaja:
Mari Leppänen, Lieto

Varsinaiset jäsenet:
Susanna Erätuli, Sipoo
Taneli Heikka, Espoo
Saija Kronqvist, Oulu
Seppo Laakso, Lavia
Panu Pihkala, Helsinki
Tiina Reinikainen, Joensuu

Varajäsenet:
Jyrki Koivisto, Ylöjärvi
Topi Haarlaa, Nummi

 

Hiljaisuuden Ystävät ry:n vuosikokous kokoontuu vuosittain huhti-toukokuussa. Vuosikokous päättää yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta sekä valitsee hallituksen puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet.
Yhdistyksen jäsenet saavat kokouskutsun yhdistyksen lehden välityksellä.
Kaikkia jäseniä kutsutaan vuosikokoukseen osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon.

HILJAISUUDEN YSTÄVÄT RY:N VUOSIKOKOUS
Jyväskylä 17.5.2019 KLO 18-20
Vanha pappila Vapaudenkatu 26 Jyväskylä

Hiljaisuuden Ystävät ry:n vuosikokous 2019

Esityslista

Aika               17.5.2019 klo 18-
Paikka           Vanha pappila, Vapaudenkatu 26, Jyväskylä.

 

  1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Mari Leppänen avaa kokouksen.

 

  1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

ESITYS Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS

 

  1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

ESITYS Kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen julkaisemassa, huhtikuussa ilmestyneessä lehdessä ja on siten päätösvaltainen.

PÄÄTÖS

 

  1. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

ESITYS Tämä esityslista toimii tämän kokouksen työjärjestyksenä.             

PÄÄTÖS        

 

  1. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

ESITYS Vuosikokous hyväksyy yhdistyksen tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon vuodelta 2018, liitteet 1 ja 2.

PÄÄTÖS

 

  1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

ESITYS Vuosikokous vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

PÄÄTÖS

 

  1. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen sekä talousarviotarkistus vuodelle 2019

ESITYS Vuosikokous vahvistaa toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksujen suuruuden vuodelle 2020 sekä hyväksyy talousarviotarkistuksen vuodelle 2019, liitteet 3, 4 ja 5.
PÄÄTÖS        

 

  1. Toiminnantarkastajien ja heidän varatoiminnantarkastajiensa valinta

ESITYS Vuosikokous valitsee toiminnantarkastajiksi Iitu Gerlinin ja Jarmo Rautiaisen ja heidän varatoiminnantarkastajikseen Leena Rautiaisen ja Hanna Keskisen.

PÄÄTÖS

 

  1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo    .    .

LIITTEET

Liite 1 HYS 2018 tilinpäätös ja lausunto
Liite 2 HYS Vuosikertomus 2018
Liite 3 Toimintasuunnitelma 2020
Liite 4 Talousarvio
Liite 5 Jäsenmaksut 2020