Hallitus ja vuosikokous

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

Hallituksen puheenjohtaja:
Mari Leppänen, Lieto

Varsinaiset jäsenet:
Topi Haarlaa, Nummi
Taneli Heikka, Espoo
Ruut Hurtig, Joensuu
Heikki Nenonen, Helsinki
Annastiina Papinaho, Turku
Seppo Laakso, Lavia

Varajäsenet:
Jyrki Koivisto, Ylöjärvi
Kati Pirttimaa, Espoo

 

Hiljaisuuden Ystävät ry:n vuosikokous kokoontuu vuosittain huhti-toukokuussa. Vuosikokous päättää yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta sekä valitsee hallituksen puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet.
Yhdistyksen jäsenet saavat kokouskutsun yhdistyksen lehden välityksellä.
Kaikkia jäseniä kutsutaan vuosikokoukseen osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon.

HUOM: POIKKEAVA VUOSIKOKOUSAIKA 11.6.2020!

Hiljaisuuden Ystävät ry:n hallitus on päättänyt, että vuoden 2020 vuosikokous järjestetään poikkeuksellisesti torstaina 11.6.2020 klo 18-20. Kokouspaikkana toimii Akaan kirkko, Sontulantie 2 Akaa, joka on kävelymatkan päässä Toijalan rautatieasemalta. 

HUOM! Pyydämme kaikkia vuosikokoukseen tulevia jäseniä ilmoittamaan jo etukäteen aikeestaan osallistua sähköpostilla osoitteeseen toimisto@hiljaisuudenystavat.fi käytännön järjestelyjen helpottamiseksi.


HILJAISUUDEN YSTÄVÄT RY:N VUOSIKOKOUS
Akaa 11.6.2020 KLO 18-20
Akaan kirkko, Sontulantie 2 Akaa

Hiljaisuuden Ystävät ry:n vuosikokous 2020

Esityslista

Aika               11.6.2020 klo 18-
Paikka           Akaan kirkko, Sontulantie 2, Akaa.

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Mari Leppänen avaa kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

ESITYS Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

ESITYS Kokous on kutsuttu koolle poikkeusajan vuoksi yhdistyksen sosiaalisen median kanavissa ja kotisivuilla ja on siten päätösvaltainen.

PÄÄTÖS

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

ESITYS Tämä esityslista toimii tämän kokouksen työjärjestyksenä.             

PÄÄTÖS        

5. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

ESITYS Vuosikokous hyväksyy yhdistyksen tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon vuodelta 2019. (Liitteet 1 Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus 2019 ja 2 Vuosikertomus 2019.)

PÄÄTÖS

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

ESITYS Vuosikokous vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

PÄÄTÖS

7. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen

ESITYS Vuosikokous vahvistaa toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksujen suuruuden vuodelle 2021. (Liitteet 3 Toimintasuunnitelma 2021, 4 Talousarvio 2021 ja 5 Jäsenmaksut 2021.)
PÄÄTÖS       

8. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

ESITYS           Hiljaisuuden Ystävät ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on neljä (4) vuotta. Heistä on joka toinen vuosi puolet erovuoroisia. Sama henkilö voidaan valita peräkkäin enintään kahdeksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on neljä (4) vuotta. (HYS säännöt 4 § Hallitus)

Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa varapuheenjohtaja Panu Pihkala (Helsinki), Saija Kronqvist (Oulu) ja Tiina Reinikainen (Joensuu) sekä varajäsen Topi Haarlaa (Nummi).

Susanna Erätuli on ilmoittanut luopuvansa hallituspaikasta, mikäli hänen yhteistyönsä yhdistyksen kanssa syvenee työmuodossa.

Hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Mari Leppänen (Lieto), Seppo Laakso (Lavia) ja Taneli Heikka (Espoo) ja varajäsen Jyrki Koivisto (Ylöjärvi) sekä ehdollisena varsinainen jäsen Susanna Erätuli (Sipoo).

Valitaan yhdistykselle sääntöjen edellyttämät hallituksen jäsenet sekä varajäsenet.

PÄÄTÖS

9. Toiminnantarkastajien ja heidän varatoiminnantarkastajiensa valinta

ESITYS Vuosikokous valitsee toiminnantarkastajiksi Iitu Gerlinin ja Jarmo Rautiaisen ja heidän varatoiminnantarkastajikseen Leena Rautiaisen ja Hanna Keskisen.

PÄÄTÖS

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo    .    .

LIITTEET

Liite 1 Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus 2019
Liite 2 Vuosikertomus 2019
Liite 3 Toimintasuunnitelma 2021
Liite 4 Talousarvio 2021
Liite 5 Jäsenmaksut 2021