Hallitus ja vuosikokous

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

Hallituksen puheenjohtaja:
Mari Leppänen, Lieto

Varsinaiset jäsenet:
Topi Haarlaa, Nummi
Taneli Heikka, Espoo
Ruut Hurtig, Joensuu
Heikki Nenonen, Helsinki
Annastiina Papinaho, Turku
Jyrki Myllylä, Helsinki

Varajäsenet:
Jyrki Koivisto, Ylöjärvi
Kati Pirttimaa, Espoo

Hiljaisuuden Ystävät ry:n vuosikokous kokoontuu vuosittain huhti-toukokuussa. Vuosikokous päättää yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta sekä valitsee hallituksen puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet. Yhdistyksen jäsenet saavat kokouskutsun yhdistyksen kotisivujen, sosiaalisen median tilien ja lehden välityksellä.

Kaikkia jäseniä kutsutaan vuosikokoukseen osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon.

Pyydämme vuosikokoukseen 2024 tulevia jäseniä ilmoittamaan tulostaan 19.5.2024 mennessä: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi, 0400 318456 (puhelimitse ma-pe klo 9-14). Etäyhteydellä osallistuvien ilmoittautumisessa on samat aikataulut. Vuosikokouksen materiaalit ja etäyhteyden Zoom-linkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse muutamia päiviä ennen kokousta.


KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Hiljaisuuden Ystävät ry:n vuosikokous
Aika              29.5.2024 klo 18.00
Paikka          Poitsilan kartano, Tikkupolku 1, 49460 Hamina

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:n määräämät asiat sekä yhdistyksen uusien sääntöjen hyväksyminen.

ASIALISTA

9 § Yhdistyksen vuosikokouksen asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus ja kannatusjäsenmaksun suuruus.
  8. Valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.
  9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokoukseen on mahdollista osallistua Zoom-etäyhteydellä. Sekä kokouspaikalle tulevia että etäyhteydellä osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 19.5.2024 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@hiljaisuudenystavat.fi tai puhelimitse yhdistyksen toimistoon, 0400 318456.

Hiljaisuuden Ystävät ry:n hallitus