Hallitus ja vuosikokous

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

Hallituksen puheenjohtaja:
Mari Leppänen, Lieto

Varsinaiset jäsenet:
Topi Haarlaa, Nummi
Taneli Heikka, Espoo
Ruut Hurtig, Joensuu
Heikki Nenonen, Helsinki
Annastiina Papinaho, Turku
Seppo Laakso, Lavia

Varajäsenet:
Jyrki Koivisto, Ylöjärvi
Kati Pirttimaa, Espoo

Hiljaisuuden Ystävät ry:n vuosikokous kokoontuu vuosittain huhti-toukokuussa. Vuosikokous päättää yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta sekä valitsee hallituksen puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet.
Yhdistyksen jäsenet saavat kokouskutsun yhdistyksen lehden välityksellä.
Kaikkia jäseniä kutsutaan vuosikokoukseen osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon.

HUOM: POIKKEAVA VUOSIKOKOUSAIKA 26.9.2021!

Hiljaisuuden Ystävät ry:n hallitus on päättänyt, että vuoden 2021 vuosikokous järjestetään poikkeuksellisesti sunnuntaina 26.9.2021 klo 15-17. Kokouspaikkana toimii Poitsilan kartano, Tikkupolku 1, Hamina. Samana päivänä juhlistetaan yhdistyksen 35-vuotista taivalta retriittitoiminnan ja hiljaisuuden liikkeen parissa.

HUOM! Vuosikokoukseen tulevia jäseniä pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan jo etukäteen sähköpostilla osoitteeseen toimisto@hiljaisuudenystavat.fi käytännön järjestelyjen vuoksi.


HILJAISUUDEN YSTÄVÄT RY:N VUOSIKOKOUS
Hamina 26.9.2021 KLO 15-17
Poitsilan kartano, Tikkupolku 1 Hamina

Aika              26.9.2021 klo 15–

Paikka           Poitsilan kartano, Tikkupolku 1, Hamina

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Mari Leppänen avaa kokouksen.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Vuosikokous pidetään koronapandemian takia poikkeuksellisesti vasta 26.9.2021 (Kokousajan siirrosta ks.: 375/2021 [7.5.2021] Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-

Kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen jäsenlehdessä 2/2021, yhdistyksen sosiaalisen median tileillä ja yhdistyksen kotisivuilla.

ESITYS

1) Todetaan läsnäolevat yhdistyksen jäsenet.

2) Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

ESITYS  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

ESITYS  Esityslista toimii tämän kokouksen työjärjestyksenä.

PÄÄTÖS

5. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

ESITYS  Vuosikokous hyväksyy yhdistyksen tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon vuodelta 2020. (Liite 1. Vuosikertomus 2020 , Liite 2. Tilinpäätös 2020, Liite 3: Toiminnantarkastajien lausunto 2020)

PÄÄTÖS

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

ESITYS  Vuosikokous vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

PÄÄTÖS

7. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman, talousarvion sekä vuoden 2022 jäsenmaksujen vahvistaminen

ESITYS  1.Vuosikokous vahvistaa toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksujen suuruuden vuodelle 2022. (Liite 4 Toimintasuunnitelma 2022, Liite 5: Talousarvio 2022)

2.Hallitus esittää vuosikokoukselle saman suuruisia jäsenmaksuja kuin vuonna 2021, eli jäsenmaksun suuruus on 30 € henkilöltä, 80 € järjestöltä ja 150 € seurakunnilta ja vastaavilta.

PÄÄTÖS

8. Hallituksen puheenjohtajan, varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valitan erovuoroisten tilalle

Hiljaisuuden Ystävät ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on neljä (4) vuotta. Heistä on joka toinen vuosi puolet erovuoroisia. Sama henkilö voidaan valita peräkkäin enintään kahdeksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on neljä (4) vuotta. (HYS säännöt 4 § Hallitus)

Hallituksessa ei ole vuonna 2021 erovuoroisia jäseniä.

ESITYS  Todetaan, että hallituksessa ei ole vuonna 2021 erovuoroisia jäseniä.

PÄÄTÖS

9. Toiminnantarkastajien ja heidän varatoiminnantarkastajiensa valinta

ESITYS Vuosikokous valitsee toiminnantarkastajiksi Iitu Gerlinin ja Jarmo Rautiaisen ja heidän varatoiminnantarkastajikseen Leena Rautiaisen ja Hanna Keskisen.

PÄÄTÖS

10. Muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo  .

Puheenjohtaja                                                     Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja                                         Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Liite 1 Tilinpäätös ja vuosikertomus 2020

Liite 2 Toiminnantarkastajien lausunto 2020

Liite 3 Toimintasuunnitelma 2022

Liite 4 Talousarvio 2022