Hallitus ja vuosikokous

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

Hallituksen puheenjohtaja:
Mari Leppänen, Lieto

Varsinaiset jäsenet:
Susanna Erätuli, Sipoo
Taneli Heikka, Espoo
Saija Kronqvist, Oulu
Seppo Laakso, Lavia
Panu Pihkala, Helsinki
Tiina Reinikainen, Joensuu

Varajäsenet:
Jyrki Koivisto, Ylöjärvi
Topi Haarlaa, Nummi

 

Hiljaisuuden Ystävät ry:n vuosikokous kokoontuu vuosittain huhti-toukokuussa. Vuosikokous päättää yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta sekä valitsee hallituksen puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet.
Yhdistyksen jäsenet saavat kokouskutsun yhdistyksen lehden välityksellä.
Kaikkia jäseniä kutsutaan vuosikokoukseen osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon.

 

HILJAISUUDEN YSTÄVÄT RY:N VUOSIKOKOUS
Tampereella 31.5.2018 KLO 18-20
Aleksanterin kirkon kryptassa, Pyynikin kirkkopuistossa.

Hiljaisuuden Ystävät ry:n vuosikokous 2018

Esityslista

Aika              31.5.2017 klo 18-
Paikka         Aleksanterin kirkon krypta, Pyynikin kirkkopuisto, Tampere

 

  1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tuula Sääksi avaa kokouksen.

 

  1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

ESITYS Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS

 

  1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

ESITYS Kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen julkaisemassa, maaliskuussa ilmestyneessä lehdessä ja on siten päätösvaltainen.

PÄÄTÖS

 

  1. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

ESITYS Tämä esityslista toimii tämän kokouksen työjärjestyksenä.

PÄÄTÖS

 

  1. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

ESITYS Vuosikokous hyväksyy yhdistyksen tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon vuodelta 2017, liitteet 1 ja 2.

PÄÄTÖS

 

  1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

ESITYS Vuosikokous vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

PÄÄTÖS

 

  1. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman, talousarvion sekä vuoden 2019 jäsenmaksujen vahvistaminen

ESITYS Vuosikokous hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019 ja vahvistaa vuoden 2019 jäsenmaksut, liitteet 3, 4 ja 5.

PÄÄTÖS

 

  1. Hallituksen puheenjohtajan, varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valitan erovuoroisten tilalle

ESITYS Hiljaisuuden Ystävät ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on neljä (4) vuotta. Heistä on joka toinen vuosi puolet erovuoroisia. Sama henkilö voidaan valita peräkkäin enintään kahdeksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on neljä (4) vuotta. (HYS säännöt 4 § Hallitus)

Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa puheenjohtaja Tuula Sääksi (Helsinki), varapuheenjohtaja Juha Tanska (Hamina) sekä Marjatta Malmberg (Tampere).  Tämän lisäksi hallituksen jäsen Eivor Pitkänen (Jyväskylä) on esittänyt eronpyyntönsä hallituksesta (liite 6).

Hallituksessa jatkavat Saija Kronqvist (Oulu), Panu Pihkala (Helsinki) ja Tiina Reinikainen (Joensuu) sekä varajäsenet Topi Haarlaa (Nummi) ja Seppo Laakso (Lavia).

Valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja, sekä kolme hallituksen jäsentä.

PÄÄTÖS

 

  1. Toiminnantarkastajien ja heidän varatoiminnantarkastajiensa valinta

ESITYS Vuosikokous valitsee toiminnantarkastajiksi Iitu Gerlinin ja Jarmo Rautiaisen ja heidän varatoiminnantarkastajikseen Leena Rautiaisen ja Hanna Keskisen.

PÄÄTÖS

 

  1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo    .    .

LIITTEET

Liite 1 HYS 2017 tilinpäätös ja lausunto
Liite 2 HYS Vuosikertomus 2017
Liite 3 Toimintasuunnitelma 2019
Liite 4 Talousarvio 2019
Liite 5 Jäsenmaksut 2019
Liite 6 Eronpyyntö