Hallitus ja vuosikokous

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

Hallituksen puheenjohtaja:
Mari Leppänen, Lieto

Varsinaiset jäsenet:
Susanna Erätuli, Sipoo
Taneli Heikka, Espoo
Saija Kronqvist, Oulu
Seppo Laakso, Lavia
Panu Pihkala, Helsinki
Tiina Reinikainen, Joensuu

Varajäsenet:
Jyrki Koivisto, Ylöjärvi
Topi Haarlaa, Nummi

 

Hiljaisuuden Ystävät ry:n vuosikokous kokoontuu vuosittain huhti-toukokuussa. Vuosikokous päättää yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta sekä valitsee hallituksen puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet.
Yhdistyksen jäsenet saavat kokouskutsun yhdistyksen lehden välityksellä.
Kaikkia jäseniä kutsutaan vuosikokoukseen osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon.

HUOM: POIKKEAVA VUOSIKOKOUSAIKA 11.6.2020!

Hiljaisuuden Ystävät ry:n hallitus on päättänyt, että vuoden 2020 vuosikokous järjestetään poikkeuksellisesti torstaina 11.6.2020 klo 18-20. Kokouspaikkana toimii Akaan kirkko, Sontulantie 2 Akaa, joka on kävelymatkan päässä Toijalan rautatieasemalta. 

HUOM! Pyydämme kaikkia vuosikokoukseen tulevia jäseniä ilmoittamaan jo etukäteen aikeestaan osallistua sähköpostilla osoitteeseen toimisto@hiljaisuudenystavat.fi käytännön järjestelyjen helpottamiseksi.


HILJAISUUDEN YSTÄVÄT RY:N VUOSIKOKOUS
Akaa 11.6.2020 KLO 18-20
Akaan kirkko, Sontulantie 2 Akaa

Hiljaisuuden Ystävät ry:n vuosikokous 2020

Esityslista

Aika               11.6.2020 klo 18-
Paikka           Akaan kirkko, Sontulantie 2, Akaa.

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Mari Leppänen avaa kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

ESITYS Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

ESITYS Kokous on kutsuttu koolle poikkeusajan vuoksi yhdistyksen sosiaalisen median kanavissa ja kotisivuilla ja on siten päätösvaltainen.

PÄÄTÖS

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

ESITYS Tämä esityslista toimii tämän kokouksen työjärjestyksenä.             

PÄÄTÖS        

5. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

ESITYS Vuosikokous hyväksyy yhdistyksen tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon vuodelta 2019, liitteet 1 ja 2.

PÄÄTÖS

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

ESITYS Vuosikokous vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

PÄÄTÖS

7. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen

ESITYS Vuosikokous vahvistaa toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksujen suuruuden vuodelle 2021, liitteet 3, ja 4.
PÄÄTÖS       

8. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valitan erovuoroisten tilalle

ESITYS           Hiljaisuuden Ystävät ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on neljä (4) vuotta. Heistä on joka toinen vuosi puolet erovuoroisia. Sama henkilö voidaan valita peräkkäin enintään kahdeksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on neljä (4) vuotta. (HYS säännöt 4 § Hallitus)

Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa varapuheenjohtaja Panu Pihkala (Helsinki), Saija Kronqvist (Oulu) ja Tiina Reinikainen (Joensuu) sekä varajäsen Topi Haarlaa (Nummi).

Hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Mari Leppänen (Lieto), Seppo Laakso (Lavia), Taneli Heikka (Espoo) ja Susanna Erätuli (Sipoo) sekä varajäsen Jyrki Koivisto (Ylöjärvi).

Valitaan yhdistykselle kolme hallituksen jäsentä sekä yksi varajäsen.

PÄÄTÖS

9. Toiminnantarkastajien ja heidän varatoiminnantarkastajiensa valinta

ESITYS Vuosikokous valitsee toiminnantarkastajiksi Iitu Gerlinin ja Jarmo Rautiaisen ja heidän varatoiminnantarkastajikseen Leena Rautiaisen ja Hanna Keskisen.

PÄÄTÖS

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo    .    .

LIITTEET – päivitetään myöhemmin.

Liite 1 HYS 2018 tilinpäätös ja lausunto
Liite 2 HYS Vuosikertomus 2018
Liite 3 Toimintasuunnitelma 2020
Liite 4 Talousarvio
Liite 5 Jäsenmaksut 2020