Hiljaisuuden Ystävät ja Sinapinsiemen yhdistyvät!

Spiritualiteetin alan moniottelijat Hiljaisuuden Ystävät ja Sinapinsiemen yhdistyvät. Uuden yhdistyksen nimeksi tulee Sinapin Ystävät.


Kyseessä on pitkäaikaisen kehityksen tulos. Yhdistyksemme toimivat osittain samalla alalla ja tavalla, jonka lisäksi meillä on paljon yhteisiä jäseniä.

Ajatus yhdistysten yhdistymisestä virisi viimeaikaisessa keskustelussa hiljaisuuden paikkojen ja yhteisöjen tarpeesta. Eri puolilla käydyt keskustelut pysyvän hiljaisuuden paikan tarpeesta johtivat suunnitelmaan yhteisestä keskuksesta. Tällaiseksi valikoitui Varsinais-Suomesta löytynyt entinen Turun Sinapin tehdaskiinteistö, johon on tarkoitus perustaa pysyvä hiljaisuuden viljelyn keskus. Yhteisön johtajaksi on valittu Sinapinsiemenen puheenjohtaja Juha Leinonen.

”Tämä avaus antaa myös viestin, että aivan kuin Turun sinappi kuuluu suomalaiseen elämään, niin myös hiljaisuus ja kuunteleminen on välttämätöntä hengelliselle elämälle.”, apotti Leinonen kommentoi.

Uusi yhteisö ottaa vastaan jäsenhakemuksia halukkailta. Ensimmäisessä vaiheessa mukaan lähteviltä odotetaan sitoutumista vuoden yhteisöelämään köyhyydessä, kuuliaisuudessa ja hiljaisuudessa, mutta ikuisistakin lupauksista on jo ollut puhetta.

Jäsenhakemuksen voi jättää tämän sivun kommenttikenttään tai Hiljaisuuden Ystävien Facebook-ryhmään. Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksella.

”Kahta en vaihda: toinen on Sinapinsiemen ja toinen tämä Hiljaisuuden Ystävät”, kommentoi puolestaan jälkimmäisen toiminnanjohtaja Mika K T Pajunen.

TIEDOTE julkaisuvapaa 1.4.2019.