HILJAISUUDEN YSTÄVÄT RY:N  TOIMINTASUUNNITELMA 2013

 

Visio:

Kristillisestä hiljaisuuden perinteestä nousevat rukoushetket, rukoushiljaisuus ja hengellinen ohjaus sekä vastuullinen ja yksinkertainen elämänihanne ovat oleellinen ja luonteva osa suomalaista hengellistä elämää. Hiljaisuuden ystävät ry tunnetaan luovana ja luotettavana yhteistyökumppanina tämän perinteen edistämisessä ja käyttöön ottamisessa tässä ajassa.

 

Strategiset painopisteet vuodelle 2013

  1. 1.Kirkkojen ja muiden hiljentymispaikkojen aukiolo yleistyy ja laajenee. Toiminnan mahdollistava tehtävään koulutettujen vapaaehtoisten päivystäjien määrä kasvaa.
  2. 2.Hiljaisuuden Ystävät ry:n yhteistyö Suomen ev.-lut. kirkon, muiden kirkkojen sekä, hiippakuntien, seurakuntien, kirkollisten järjestöjen ja kristillisten yhteisöjen kanssa vahvistuu ja löytää vakiintuvia muotoja.

 

Tulokset - mitä on saatava aikaan

 

  1. 1.Ajattelutavan muutos: Suomen ev.lut. kirkkoihin voi poiketa rukoilemaan ja hiljentymään joko yksin tai yhdessä pienen joukon kanssa. Kirkko ei ole vain messun, häiden tai hautajaisten paikka tai mielenkiintoinen arkkitehtoninen kokonaisuus, vaan myös rukouksen paikka. Tämä muutos ei tapahdu hetkessä eikä sen tuloksia ole lyhyen ajan sisällä nähtävissä. Prosessi vaatii mielipiteiden muokkausta, vapaaehtoisten kirkkopäivystäjien koulutuksen luomista ja seurakuntien innostamista mukaan. Tuloksia tulee seurata ainakin 5-10 vuoden ajan.
  2. 2.Säännöllisten verkostotapaamisten käytännön luominen Kirkkohallitukseen, hiippakuntiin ja muihin yhteistyökumppaneihin. Säännönmukainen verkostoyhteistyö synnyttää yhteistyötä.

 

Toimenpiteet - miten sen teemme

 

  1. 1.Käynnistetään v. 2013 Kirkkopalvelut ry:n Tiekirkko-projektin kanssa yhteistyö vapaaehtoisten kirkkopäivystäjien koulutuksen luomiseksi. Hankitaan halukkaita pilottiseurakuntia, joissa koulutus ja sen jälkeen kokeilu halutaan aloittaa. Kerätään kokemusta koulutuksista ja seurataan hanketta.
  2. 2.– Innostamme retriitinohjaajia ja hengellisiä matkakumppaneita kokoontumaan alueellisesti ja pidämme yhteyttä näihin verkostoihin.

- Toiminnanjohtaja tapaa säännöllisesti Kirkkohallituksen työntekijöitä ja osallistuu yhteistyöprojekteihin heidän kanssaan.

- Toiminnanjohtaja tapaa säännöllisesti hiippakuntien työntekijöitä ja osallistuu tarvittaessa koulutuksellisiin projekteihin hiippakuntien kanssa.

- Toiminnanjohtaja osallistuu Heponiemen (HDL) ja Kirkkopalvelut ry:n verkostojen tapaamisiin ja osallistuu tarpeen mukaan toiminnallisiin projekteihin.

- Toiminnanjohtaja osallistuu hiljaisuuden talojen väen vuosittaisiin tapaamisiin.

 

 

Miten mittaamme saavutuksiamme

 

  1. 1.V. 2013 ei vielä todennäköisesti käynnisty uudenlaisia koulutuksia vapaaehtoisille kirkkopäivystäjille, koska hanke vasta lähtee liikkeelle ja käynnistyy. Ensi vuoden tavoite onkin varmistaa hankkeen liikkeellelähtö ja tehdä suunnitelma sen etenemisestä. Seuraamme projektin etenemistä.
  2. 2.Yhteistyön tuloksien mittaaminen on vaikeaa, sillä yhteistyössä vahvistetaan verkostoja, lisätään yhteisiä projekteja ja vaikutetaan. Tulokset näkyvät pitemmän ajan kuluessa yhdistyksen toiminnan vahvistumisessa, vakiintumisessa ja vaikuttavuudessa.

 

 

Arviointi

 

 

Luettelo koulutuksista 2013:

1. Retriitinohjaajakoulutus Vaiviossa 18.–22.2. ja 28.10.–1.11.2013

2. Ignatiaanisen retriitin ohjaajakoulutus Törmälässä 4.-11.3. ja 19.–26.8.2013

3. Retriitinohjaajan jatkokurssi Heponiemessä 23.–25.9.2013

4. Jatkona vuodelta 2012 Retriitinohjaajakurssi (v-loppuina) Heponiemessä 25.–27.1., 3.-5.5. ja 6.-8.9.2013

5. Jatkona vuodelta 2012 Johdanto kristilliseen meditaatioon-kurssi Heponiemessä 11.–13.2.2013

6. 30 päivän ignatiaanisten harjoitus 2-jakso Heinäkalliossa kesäkuussa

sekä yhdistyksen järjestämä Kappadokian matka 27.4.–4.5.2013

Hiljaisuuden Ystävät – lehti, 4 numeroa vuodessa, yhdistyksen jäsenille ilmainen,

tilausmaksu 33 €/ v