Hiljaisuuden ystävät -lehti

Yhdistys julkaisee 4 x vuodessa ilmestyvää Hiljaisuuden ystävät -lehteä.

Lehden sisältö liittyy kristilliseen spiritualiteettiin, hiljaisuuden viljelyyn, erilaisiin retriitteihin, hengelliseen ohjaukseen ja pyhiinvaelluksiin.

Lehden toimitussihteeri on Johanna Tanska.    johanna.tanska(at)evl.fi

Lehden vastaava toimittaja on Sirkka-Liisa Raunio.    sirkka-liisa.raunio(at)hiljaisuudenystavat.fi

Lehteä kokoaa viestintätyöryhmä, jonka jäseniä ovat edellä mainittujen lisäksi Henri Järvinen, Kristiina Kallinen, Kaisa Kariranta ja Marja Kuparinen.

Liittymällä Hiljaisuuden Ystävät ry:n jäseneksi saa lehden jäsenetuna, mutta sen voi myös tilata 33 €/v  s-postilla:
sirkka-liisa. raunio(at)hiljaisuudenystavat.fi

Otamme lehteen sen linjan mukaisia, maksullisia ilmoituksia.