Hallitus ja vuosikokous

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

Hallituksen puheenjohtaja:
Tuula Sääksi, Helsinki

Varsinaiset jäsenet:
Saija Kronqvist, Oulu
Marjatta Malmberg, Tampere
Panu Pihkala, Helsinki
Eivor Pitkänen, Jyväskylä
Juha Tanska, Hamina, varapj.
Tiina Reinikainen, Joensuu

Varajäsenet:
Seppo Laakso, Lavia
Topi Haarlaa, Vihti

 

Hiljaisuuden Ystävät ry:n vuosikokous kokoontuu vuosittain huhti-toukokuussa. Vuosikokous päättää yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta sekä valitsee hallituksen puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet.
Yhdistyksen jäsenet saavat kokouskutsun yhdistyksen lehden välityksellä.
Kaikkia jäseniä kutsutaan vuosikokoukseen osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon.

HILJAISUUDEN YSTÄVÄT RY:N VUOSIKOKOUS
Turussa EKUMEENISTEN KIRKKOPÄIVIEN YHTEYDESSÄ 20.5.2017 KLO 13-15
Mikaelin Seurakuntakodilla, Puistokatu 13

Hiljaisuuden Ystävät ry:n vuosikokous 2017

Esityslista

Aika              20.5.2017 klo 13-
Paikka          Turun Mikaelin Seurakuntakoti, Puistokatu 13, Turku
1.Kokouksen avaus

 Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tuula Sääksi avaa kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

 ESITYS          Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka   tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
PÄÄTÖS

3.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

ESITYS          Kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen julkaisemassa, maaliskuussa ilmestyneessä lehdessä ja on siten päätösvaltainen.
PÄÄTÖS

4.Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 ESITYS          Tämä esityslista toimii tämän kokouksen työjärjestyksenä.
PÄÄTÖS

5.Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

 ESITYS          Vuosikokous hyväksyy yhdistyksen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon vuodelta 2016, liitteet 1 ja 2.
PÄÄTÖS

6.Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 ESITYS          Vuosikokous vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

PÄÄTÖS

7.Vuoden 2018 toimintasuunnitelman, talousarvion sekä vuoden 2018 jäsenmaksujen vahvistaminen

 ESITYS          Vuosikokous hyväksyy toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2018 ja vahvistaa v. 2018 jäsenmaksut, liitteet 3, 4 ja 5.
PÄÄTÖS

8.Toiminnantarkastajien ja heidän varamiestensä valinta

ESITYS          Vuosikokous valitsee toiminnantarkastajiksi Iitu Gerlinin ja Jarmo Rautiaisen ja     heidän varamiehikseen Leena Rautiaisen ja .
PÄÄTÖS

9.Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo   .   .